Law Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 2 of 24 Go to next page Go to last page
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
A1 Journal article (refereed)
Comparing constitutional adjudication of self-determination claims. (2018)
Xabier Arzoz, Markku Suksi
Maastricht Journal of European and Comparative Law
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Concluding article: The changing regulatory landscape of the Baltic Sea – An analysis (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Marine Policy
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Concluding Remarks: Regulatory Gaps and Broader Governance Patterns in the Baltic Sea (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Springer
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt - caveat productor (2018)
Björn Sandvik
Djøf Forlag
B1 Non-refereed journal articles
Eläinoikeus: katsaus nykytilaan ja tulevaisuuten (2018)
Birgitta Wahlberg
Oikeus
A1 Journal article (refereed)
Förvaltningsbeslut genom automatiserat beslutsfattande: statsförfattnings- och förvaltningsrättsliga frågor i en digitaliserad myndighetsmiljö (2018)
Markku Suksi
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland

Last updated on 2018-30-08 at 17:26