Rättsvetenskap


Personer


Publikationer

null null 1 av 27 null null
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2020 - Finland (2020)
Elina Pirjatanniemi, Juha Lavapuro, Kristiina Vainio, Katarina Frostell, Johanna Vanto, Samuli Melart, Susanna Lundell,
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Utvidgad direktkravsrätt för konsumenter - implikationer för avtalsskrivare (2020)
Björn Sandvik
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
[Anmälan av] Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019, 150 s. (2019)
Björn Sandvik
Tidsskrift for Rettsvitenskap / Scandinavian Journal of Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner (2019)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Besluten om barnens bästa fattas inte på sociala medier eller i statsrådsborgen (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
BREXIT: Lähtemisen sietämätön keveys (2019)
Markku Suksi
Tejuka
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures: Legal perspectives (2019)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Saara Ilvessalo
Brill Research Perspectives Law of the Sea
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26