Law Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 27 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
B1 Non-refereed journal articles
[Anmälan av] Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019, 150 s. (2019)
Björn Sandvik
Tidsskrift for Rettsvitenskap / Scandinavian Journal of Law
A1 Journal article (refereed)
Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner (2019)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
E1 Popularised article, newspaper article
Besluten om barnens bästa fattas inte på sociala medier eller i statsrådsborgen (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
BREXIT: Lähtemisen sietämätön keveys (2019)
Markku Suksi
Tejuka
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures: Legal perspectives (2019)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Saara Ilvessalo
Brill Research Perspectives Law of the Sea
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Dags att grundlagsskydda djur (2019)
Birgitta Wahlberg, Annika Norée
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet

Last updated on 2018-30-08 at 17:26