Centret för språk och kommunikation


Personer


Publikationer

null null 1 av 3 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Litteratur på dialekt − Anders J. Nygrens byrallor (2019)
Barbro Wiik
Svenska litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg
A4 Konferenspublikationer
Interpunktion, stavning och talspråksinfluens i frågelistsvar från 1960-talet och 2000-talet (2015)
Linda Huldén
Tampere University Press
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
L’expression de la violence et de la souffrance dans trois romans d’Ananda Devi (2015)
Mia Panisse
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
L’ambivalence de la jeune fille dans La fiera de Marie Susini
: les enjeux de la socialisation à l’adolescence
(2013)
Mia Panisse
Synergies Pays Riverains de la Baltique
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
L’ambivalence de la jeune fille dans La fiera de Marie Susini : les enjeux de la socialisation à l’adolescence (2013)
Mia Panisse
Synergies Pays Riverains de la Baltique
G4 Doktorsavhandling (monografi)
L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini (2011)
Mia Panisse
D1 Artikel i en facktidskrift
Le Centre de Langues et de Communication d’Åbo Akademi en Finlande
(2011)
Mia Panisse
The Cercels Bulletin
A4 Konferenspublikationer
L’ambivalence de la figure féminine dans La Fiera
de Marie Susini
(2010)
Mia Panisse
Tampere University Press
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Bibliographie: les femmes écrivent la Corse (2009)
Mia Panisse
Women in French Newsletter

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26