Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 61 of 64 Go to next page Go to last page
B2 Book section
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Nya SAOL (2006)
Anders Westerlund
Språkbruk
A3 Book section, Chapters in research books
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Sjöberg Jan, Hansen Sven-Erik
Norstedts akademiska förlag
A1 Journal article (refereed)
Must know, good to know, nice to know - Kärnstoffsanalys i lärarutbildningar (2005)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Under ytan, vid ytan och ovanför ytan: Analys av tanken bakom tre läromedel i slöjd (2005)
Mia Porko-Hudd
A3 Book section, Chapters in research books
Pedagogiken i lärarutbildningen - perspektiv på en kärnstoffsanalys (2004)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
What is learning for me and how do I learn? (2003)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A4 Conference proceedings
Active learning of mathematics (2001)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
James Henare Maori Research Centre for the International Consortium for Experiential Learning

Last updated on 2018-30-08 at 17:26