Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 57 of 60 Go to next page Go to last page
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
E1 Popularised article, newspaper article
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
C2 Edited book
Framtidens lärare: Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden (2006)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén, Jens Rasmussen, Michael Uljens, Tove Brita Eriksen, Tom Gullberg, Ria Heilä-Ylikallio, Kaj Sjöholm, Anna-Lena Østern, Elisabeth Hesslefors Arktoft, Sigmund Ongstad, Per Ramberg, Ove Kristian Haugaløkken, Jon Smidt, Anders Gedionsen, Else Søndergaard, Jane Buus Sørensen, Roar Engh, Inger Anne Kvalbein, Geir Karlsen
Åbo Akademi
A4 Conference proceedings
Immersion Students in The Matriculation Examination Three Years After Immersion (2006)
Mari Bergroth
Vaasan yliopiston julkaisuja
B2 Book section
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Book section
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Nya SAOL (2006)
Anders Westerlund
Språkbruk
A3 Book section, Chapters in research books
Om att utveckla lärarkompetens: Relationen teori och praktik i lärarutbildningar (2006)
Sjöberg Jan, Hansen Sven-Erik
Norstedts akademiska förlag
C1 Book
Brändö - En stadsdel med själ (2005)
Peter Ehrström
Scriptum

Last updated on 2018-30-08 at 17:26