Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 55 of 63 Go to next page Go to last page
A4 Conference proceedings
The VIDEOMAT project (2012)
Ann-Sofi Röj-Lindberg
Juvenes Print – SuomenYliopistopaino Oy
A1 Journal article (refereed)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland. (2012)
Hansén, S-E. Forsman, L. Aspfors, J. Bendtsen, M.
Acta Didactica Norway
A1 Journal article (refereed)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi. (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A4 Conference proceedings
Dynamiska tvåspråkiga leksituationer (2011)
Bergroth Mari, Kvist Maria
Vakki Publications 2
E1 Popularised article, newspaper article
Glittrig diamant dansar (2011)
Anders Westerlund
Språkbruk
A3 Book section, Chapters in research books
Hurdana samband finns det mellan svaga skolprestationer, erhållen specialundervisning och val av andra stadiets utbildning? (2011)
Camilla Svens-Liavåg, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling (2011)
Irmeli Palmberg, Maria Svens
Ainedidaktisia tutkimuksia
B1 Non-refereed journal articles
Maailma muuttui - muuttuiko aikuiskasvatus? (2011)
Petri Salo
Aikuiskasvatus

Last updated on 2018-30-08 at 17:26