Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 55 of 56 Go to next page Go to last page
E1 Popularised article, newspaper article
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Article in a professional book
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
A1 Journal article (refereed)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
The influence of the educational context on student nurses' conceptions of learning and approaches to learning (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
British Journal of Educational Psychology
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Choosing analytical strategy for microcystins (1996)
Jussi Meriluoto, Ann-Sofi Härmälä-Braskén, John Eriksson, Diana Toivola, Tore Lindholm
Phycologia
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Students' ideas of learning : conceptions, approaches, and outcomes in different educational contexts (1996)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi University Press
A1 Journal article (refereed)
Lärarstuderandes uppfattningar av inlärning i ett praktiskt respektive teoretiskt studiemoment i lärarutbildningen (1994)
Gunilla Myrskog
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos

Last updated on 2018-30-08 at 17:26