Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 55 of 59 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Decision-making as a Struggle and a Play: On Alternative Rationalities in Schools as Organizations (2008)
Petri Salo
Educational Management Administration and Leadership
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Educational Policies and Reforms: A Nordic Perspective (2008)
Petri Salo, Eli Moksnes Furu, Karin Rönnerman
Sense publishers
Sense publishers
D2 Article in a professional book
Informationsteknik: Ett redskap i slöjden (2008)
Inger Degerfält, Mia Porko-Hudd
A3 Book section, Chapters in research books
Integrativ ämnesdidaktik (2008)
Gullberg Tom, Björkgren Mårten
Pedagogiska fakulteten. Rapport
A4 Conference proceedings
Learning to Be a Good Player (2008)
Bergroth Mari
IT-University of Copenhagen
A3 Book section, Chapters in research books
Nurturing Praxis: In the Nordic Light (2008)
Eli Moksnes Furu, Karin Rönnerman, Petri Salo
Sense publishers
D4 Published development or research report or study
Kielikylpyperheet valokeilassa. Taustat ja odotukset. (2007)
Mari Bergroth
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D1 Article in a trade journal
Språklabba: Att prata om grammatik är för tråkigt, därför vill jag hellre skriva om Språklabba (2007)
Lindholm Caroline
Arena för modersmål och litteratur : Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline

Last updated on 2018-30-08 at 17:26