Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 54 of 61 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning. (2011)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
D1 Article in a trade journal
På upptäcktsfärd genom grammatikdidaktik i nyutkomna läromedel (2011)
Caroline Doktar
Arena för modersmål och litteratur : Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
A1 Journal article (refereed)
The Latvian 12th grade students’ understanding of particular issues of natural sciences (2011)
Irmeli Palmberg, Gunita Praulite, Janis Gedrovics
Gamtamokslinis Ugdymas
B1 Non-refereed journal articles
The world has changed – what about adult education practices and research? (2011)
Petri Salo
Lifelong Learning in Europe
C2 Edited book
Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (2011)
Marléne Johansson, Mia Porko-Hudd, Marcus Samuelsson, Eva Ahlskog-Björkman, Marie Koch, Biljana C. Fredriksen, Eila Lindfors, Mika Metsärinne, Manne Kallio, Eeva-Maija Lappalainen, Stig Pedersen, Hanne Schneider, Gisli Thorsteinsson, Brynjar Ólafsson, Finn Eldor, Inge-Lise Lynge, Marte S. Gulliksen, Finn R. Hjardemaal, Peter Hasselskog, Siri Homlong, Barbro Sjöberg, Sara Hanghøj, Annelie Holmberg
NordFo
A3 Book section, Chapters in research books
Views of the teaching profession: Voices from student teachers and newly qualified teachers (2011)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén, Kaj Sjöholm
Åbo Akademi
D2 Article in a professional book
Aktivera, dokumentera, reagera (2010)
Hannah Kaihovirta-Rosvik, Heidi Höglund
B2 Book section
A Tale of Two Sites: The Planning and Development on Two Adjacent Sites in Palosaari, Vaasa, Finland (2010)
Peter Ehrström
Aalto University School of Science and Technology
D6 Edited professional books
Att växa till lärare (2010)
Gunilla Eklund, Torbjörn Sandén, Tom Wikman, Therese Backlund-Smulter, Ann-Sofi Loo, Eva Ahlskog-Björkman, Sol-Britt Granlund-Arnolds, Rose Heir, Jessica Aspfors, Bettina Backström-Widjeskog, Jan Sjöberg
Åbo Akademi University
A4 Conference proceedings
Drama in three movements: A Ulyssean encounter (2010)
Mårten Björkgren, Birgitta Snickars-von Wright, Anna-Lena Østern
Reports from the Faculty of Education
Faculty of Education, Åbo Akademi University

Last updated on 2018-30-08 at 17:26