Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 2 of 65 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
A Life Tangled in Yarns – Leisure Knitting for Well-Being (2019)
Barbro Sjöberg, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
B1 Non-refereed journal articles
A review essay: Musician-teacher collaborations: altering the chord (2019)
Cecilia Björk
International Journal of Education and the Arts
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
View on publisher's site
D1 Article in a trade journal
Begrepp för epikanalys. Recension av Christer Ekholm: Epikanalys. En kort introduktion. Gleerups 2019 (2019)
Anders Westerlund
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A1 Journal article (refereed)
Challenging traditional classroom practices: Swedish teachers’ interplay with Finnish curriculum materials (2019)
Kirsti Hemmi, Heidi Krzywacki, Yvonne Liljekvist
Journal of Curriculum Studies
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library
A1 Journal article (refereed)
Connected youth, connected classrooms. Smartphone use and student and teacher participation during plenary teaching (2019)
Fritjof Sahlström, Marie Tanner, Verneri Valasmo
Learning, Culture and Social Interaction
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26