Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 2 of 59 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Educational policy to improve mathematics instruction at scale: conceptualizing contextual factors (2019)
Andreas Ryve, Kirsti Hemmi
Educational Studies in Mathematics
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Exploring visual communication and competencies through interaction with images in social media (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta
Learning, Culture and Social Interaction
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Extending classrooms through teacher collaboration in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Educational Action Research
View on publisher's site
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland (2019)
Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
TIDSKRIFT OM LÄRANDE OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER. NMI Bulletin
A1 Journal article (refereed)
Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy (2019)
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Educare
View on publisher's site
C2 Edited book
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio (2019)
Sven-Erik Hansén, Saara Haapamäki, Bente E. Hagtvet, Hilde Hoflungsengen, Elisabeth Mellgren, Ann-Katrin Svensson, Maria Magnusson, Siv Björklund, Mindy Svenlin, Frøydis Hertzberg, Astrid Roe, Anna Slotte, Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Nikolaj Elf, Ellen Krogh, Charlotta Hilli, Katarina Rejman, Heidi Höglund, Kaisu Rättyä, Liisa Tainio, Satu Grünthal, Sara Routarinne, Henri Satokangas, Pirjo Hiidenmaa, Stefan Lundström, Anna Nordenstam, Mia Österlund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä, Anna-Lena Østern
Åbo Akademis förlag
E1 Popularised article, newspaper article
Gösta Ågren befattar sig inte med banaliteter (2019)
Anders Westerlund
Österbottens Tidning
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Healthcare middle managers' experiences of developing capacity and capability: a systematic review and meta-synthesis (2019)
Hartviksen T.A., Aspfors J, Uhrenfeldt L,
BMC Health Services Research
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Kan extra fysisk aktivitet ge bättre resultat i matematik? En interventionsstudie (2019)
Erika Lindroos, Frida Erikslund, Bert Jonsson, Johan Korhonen
TIDSKRIFT OM LÄRANDE OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER. NMI Bulletin

Last updated on 2018-30-08 at 17:26