Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 61 Go to next page Go to last page
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Digital game-based L2 learning outcomes for primary through high-school students: A systematic literature review (2020)
Emmanuel O. Acquah, Heidi T. Katz
Computers and Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Agency, guidance and gender – interrelated aspects of early childhood education settings (2019)
Anna Rantala, Mia Heikkilä
Education 3-13
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
A Kind of Success Story: Family Language Policy in Three Different Sociopolitical Contexts (2019)
Cassie Smith-Christmas, Mari Bergroth, Irem Bezcioğlu-Göktolga
International Multilingual Research Journal
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Aktionsforskning för fysisk aktivitet och hälsa (2019)
Michaela Pörn
Idrottsforum.Org
A1 Journal article (refereed)
A Life Tangled in Yarns – Leisure Knitting for Well-Being (2019)
Barbro Sjöberg, Mia Porko-Hudd
Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A
E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
View on publisher's site
A4 Conference proceedings
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library

Last updated on 2018-30-08 at 17:26