Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 63 of 66 Go to next page Go to last page
B2 Book section
Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f: Verksamhetsåret 1999 (2007)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Suomen Kasvatustieteellinen Seura
D1 Article in a trade journal
Språklabba: Att prata om grammatik är för tråkigt, därför vill jag hellre skriva om Språklabba (2007)
Lindholm Caroline
Arena för modersmål och litteratur : Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
E1 Popularised article, newspaper article
Vad har du lärt dig i skolan idag? En studie kring elevers syn på vad de lärt sig i årskurs ett (2007)
Eklund-Myrskog G, Sjöblom-Lehtinen M, Troberg H
Spektri
A4 Conference proceedings
Immersion Students in The Matriculation Examination Three Years After Immersion (2006)
Mari Bergroth
Vaasan yliopiston julkaisuja
B2 Book section
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Book section
Klasslärares syn på integrering och inklusion av elever med Downs syndrom i den allmänna skolan (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog, Rebecca Jeskanen
Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Nya SAOL (2006)
Anders Westerlund
Språkbruk

Last updated on 2018-30-08 at 17:26