Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 2 of 64 Go to next page Go to last page
E1 Popularised article, newspaper article
Att lära sig skrivundervisning (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A3 Book section, Chapters in research books
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Becoming tolerable: Subject constitution of Roma mediators in Finnish schools (2019)
Jenni Helakorpi, Sirpa Lappalainen, Fritjof Sahlström
Intercultural Education
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Begrepp för epikanalys (2019)
Westerlund Anders
Arena : medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f
A4 Conference proceedings
Classroom Tandem: A Model for Language Learning and Teaching (2019)
Michaela Pörn, Katri Hansell
Giessen University Library
A1 Journal article (refereed)
Connected youth, connected classrooms. Smartphone use and student and teacher participation during plenary teaching (2019)
Fritjof Sahlström, Marie Tanner, Verneri Valasmo
Learning, Culture and Social Interaction
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Cyborgs’ collaborative writing in Virtual Learning Environments (2019)
Charlotta Hilli
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Delay in L2 interaction in video-mediated environments in the context of virtual tandem language learning (2019)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn
Linguistics and Education
View on publisher's site
B2 Book section
Den samtida textmiljön i förskolan (2019)
Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Sofia Jusslin, Maria Magnusson, Ann-Katrin Svensson
Liber
A1 Journal article (refereed)
Designing Hybrid Learning Spaces in Higher Education (2019)
Charlotta Hilli, Rikke Toft Nørgård, Janus Holst Aaen
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

Last updated on 2018-30-08 at 17:26