Education


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 65 of 67 Go to next page Go to last page
D6 Edited professional books
Att spana i tiden : Pedagogiska utblickar : festskrift tillägnad Håkan Andersson (2000)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A3 Book section, Chapters in research books
Klasslärarstuderandes syn på pedagogik och på pedagogiska studier inom lärarutbildningen (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
A1 Journal article (refereed)
Student nurses' understanding of caring science (2000)
Gunilla Eklund-Myrskog
Nurse Education Today
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Finnish students’ approaches to learning in different educational contexts (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog
Estudios Pedagogicos. Faculad de Filosofia Y Humanidades
A1 Journal article (refereed)
Students’ approaches to learning in Finnish General Upper Secondary School (1999)
Gunilla Eklund-Myrskog, Claes-Göran Wenestam
Scandinavian Journal of Educational Research
View on publisher's site
D6 Edited professional books
Individens inlärning i ett yrkespedagogiskt perspektiv : slutrapport : Nordiskt yrkespedagogiskt nätverk : FoU samarbete 1997-1998 (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog et al.
Nordiska ministerrådet
A1 Journal article (refereed)
Students‘ conceptions of learning in different educational contexts (1998)
Gunilla Eklund-Myrskog
Higher Education
E1 Popularised article, newspaper article
Eleverna behöver nya utgångspunkter för inlärningen (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Spektri
D2 Article in a professional book
Jag lär så länge jag (har e)lever (1997)
Sven-Erik Hansén, Gunilla Eklund-Myrskog
A1 Journal article (refereed)
Students' views of learning in vocational education (1997)
Gunilla Eklund-Myrskog
Scandinavian Journal of Educational Research
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26