Biochemistry


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 22 of 22 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Internal surface reversed-phase high-performance liquid chromatographic separation of the cyanobacterial peptide toxins microcystin-LA, -LR, -YR, -RR and nodularin (1990)
Meriluoto, Eriksson, Harada, Dahlem, Sivonen, Carmichael
Journal of Chromatography A
D4 Published development or research report or study
Undersökning av förekomsten av toxiska blågrönalger i Långsjön och Markusbölefjärden (1989)
Diana Toivola, Jussi Meriluoto, John Eriksson
D4 Published development or research report or study
Förekomsten av toxiska blågrönalger i Åländska insjöar (1988)
Diana Toivola, John Eriksson, Jussi Meriluoto

Last updated on 2018-30-08 at 17:26