Health Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 14 of 15 Go to next page Go to last page
B2 Book section
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
A1 Journal article (refereed)
The core of love when caring for patients suffering from addiction (2015)
Kari M. Thorkildsen, Katie Eriksson, Maj-Britt Råholm
Scandinavian Journal of Caring Sciences
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Understanding and becoming – the heart of the matter in nurse education (2015)
Ann-Helén Sandvik, Katie Eriksson, Yvonne Hilli
Scandinavian Journal of Caring Sciences
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
A1 Journal article (refereed)
Vårdpersonalens erfarenheter av datateknolgins inverkan på vårdarbete och vårdrelation (2015)
Sofi Sandås, Camilla Koskinen
Hoitotiede
A1 Journal article (refereed)
Young Finnish Unemployed Men’s Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program (2015)
Ove Björklund, Elisabeth Häggström, Lisbet Nyström
American Journal of Men's Health
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing (2015)
Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
A1 Journal article (refereed)
Day by day, moment by moment - the meaning of the caring encounter (2014)
Holopainen Gunilla, Nyström Lisbet, Kasén Anne
International Journal of Caring Sciences
A1 Journal article (refereed)
Fördjupad hälsa: Kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma (2014)
Åsa Larsson, Terese Bondas, Ingela Lundgren
Hoitotiede
G5 Doctoral dissertation (article)
Kjærlighet i forbundethet - En kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet (2014)
Linda Rykkje

Last updated on 2018-30-08 at 17:26