Health Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 14 of 15 Go to next page Go to last page
B2 Book section
Hermeneutiskt samskapande genom dialog (2015)
Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
G5 Doctoral dissertation (article)
Kallet til livets embete: Mødre i helse og lidelse (2015)
Nina Elisabeth Blegen
B2 Book section
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Book section
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
A1 Journal article (refereed)
Love in Connectedness - A Theoretical Study (2015)
Linda Rykkje, Katie Eriksson, Maj-Britt Råholm
SAGE Open
View on publisher's site
B2 Book section
Material och metod - en översikt av avhandlingar skrivna vid enheten för vårdvetenskap (2015)
Marina Näsman, Yvonne Näsman, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
A1 Journal article (refereed)
The core of love when caring for patients suffering from addiction (2015)
Kari M. Thorkildsen, Katie Eriksson, Maj-Britt Råholm
Scandinavian Journal of Caring Sciences
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Understanding and becoming – the heart of the matter in nurse education (2015)
Ann-Helén Sandvik, Katie Eriksson, Yvonne Hilli
Scandinavian Journal of Caring Sciences
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm

Last updated on 2018-30-08 at 17:26