Health Sciences


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 17 of 18 Go to next page Go to last page
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Urvilja - när livet är människans hem (2015)
Linda Nyholm
A1 Journal article (refereed)
Vårdpersonalens erfarenheter av datateknolgins inverkan på vårdarbete och vårdrelation (2015)
Sofi Sandås, Camilla Koskinen
Hoitotiede
A1 Journal article (refereed)
Young Finnish Unemployed Men’s Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program (2015)
Ove Björklund, Elisabeth Häggström, Lisbet Nyström
American Journal of Men's Health
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Å möte patientens lengsel - Meeting the patient's longing (2015)
Venke Ueland, Unni Å Lindström, Dagfinn Nåden
Omsorg: Nordisk Tidsskrift For Palliativ Medisin
A1 Journal article (refereed)
Day by day, moment by moment - the meaning of the caring encounter (2014)
Holopainen Gunilla, Nyström Lisbet, Kasén Anne
International Journal of Caring Sciences
A1 Journal article (refereed)
Fördjupad hälsa: Kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma (2014)
Åsa Larsson, Terese Bondas, Ingela Lundgren
Hoitotiede
G5 Doctoral dissertation (article)
Kjærlighet i forbundethet - En kraft i gamle menneskers åndelighet og verdighet (2014)
Linda Rykkje
A1 Journal article (refereed)
The space of togetherness - a caring encounter (2014)
Gunilla Holopainen, Anne Kasén, Lisbet Nyström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
A1 Journal article (refereed)
Understanding older peoples' experiences of dignity and its significance in caring: A hermeneutical study (2014)
Linda Rykkje, Maj-Britt Råholm
International Journal for Human Caring
A1 Journal article (refereed)
Unemployment and health : experiences narrated by young Finnish men (2014)
Ove Björklund, Maud Söderlund, Lisbet Nyström, Elisabeth Häggström
American Journal of Men's Health
View on publisher's site

Last updated on 2018-30-08 at 17:26