Personalservice


Personer


Publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Att fostras i en företagarfamilj (2018)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En minnesvärd man. Biskop Mikael Agricola i 1800-talets bildkonst och litteratur (2017)
Britt-Marie Villstrand
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Finlands reformator som monument. Ett nationsbyggande projekt med förhinder 1865 - 1888 (2017)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26