Doktorandnätverk Realizing Human Rights (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Statelessness and Rights: Protecting the Rights of Nubian Children in Kenya through the African Children’s Committee (2014)
Elvis Fokala, Lilian Chenwi
African Journal of Legal Studies

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36