Doktorandnätverk Art History (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Alexander I:s kolossalbyst: Från lojalism via avrussificering till rehabilitering (2013)
Sofia Aittomaa
Historisk tidskrift för Finland

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37