Specialpedagogik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Consultation in special needs education in Sweden and Finland: a comparative approach (2014)
Sundqvist C, Nisser DV, Strom K
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan (2014)
Christel Sundqvist
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
De tidiga insatsernas betydelse för högstadiet i Finland (2014)
Kristina Ström, Ulla Lahtinen
Studentlitteratur
D1 Artikel i en facktidskrift
Elevers läs- och skrivförmåga över tid (2014)
Granqvist Anne-May
Erityiskasvatus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Learning difficulties, academic well-being and educational dropout - a person-centred approach (2014)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Individual Differences
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-9, 2013 (2014)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs, Karin Linnanmäki
Faculty of Education, Åbo Akademi University
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The relationship between mathematical skills, mathematical self-concept, and test anxiety in Finnish and Swedish grade-3 students (2013)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg, Mikaela Nyroos
Portal forlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A cross-national comparison of test anxiety in Swedish and Finnish grade 3 pupils: Measured by the CTAS (2012)
Mikaela Nyroos, Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Camilla Svens-Liavåg
Education Inquiry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Language and Mathematical Performance: a Comparison of Lower Secondary School Students with Different Level of Mathematical Skills (2012)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Scandinavian Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37