Special education (->1.1.2015)


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
A1 Journal article (refereed)
Children´s early numeracy in Finland and Iran (2014)
Pirjo Aunio, Johan Korhonen, Laaya Bashash, Fariba Khoshbakh
International Journal of Early Years Education
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Consultation in special needs education in Sweden and Finland: a comparative approach (2014)
Sundqvist C, Nisser DV, Strom K
European Journal of Special Needs Education
View on publisher's site
D5 Textbook, professional manual or guide
Den samarbetande läraren - Lärarhandledning och samundervisning i skolan (2014)
Christel Sundqvist
Studentlitteratur
B2 Book section
De tidiga insatsernas betydelse för högstadiet i Finland (2014)
Kristina Ström, Ulla Lahtinen
Studentlitteratur
D1 Article in a trade journal
Elevers läs- och skrivförmåga över tid (2014)
Granqvist Anne-May
Erityiskasvatus
A1 Journal article (refereed)
Learning difficulties, academic well-being and educational dropout - a person-centred approach (2014)
Johan Korhonen, Karin Linnanmäki, Pirjo Aunio
Learning and Individual Differences
View on publisher's site
B2 Book section
Provets konstruktion och statistiska egenskaper (2014)
Johan Korhonen
Lärum
C2 Edited book
Spaces for learning: past, present and future: Proceedings of the 30th annual symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association in Vaasa, November 6-9, 2013 (2014)
Ann-Sofi Röj-Lindberg, Lars Burman, Berit Kurtén-Finnäs, Karin Linnanmäki
Faculty of Education, Åbo Akademi University
D2 Article in a professional book
Provets konstruktion och statistiska egenskaper (2013)
Johan Korhonen
Lärum

Last updated on 2018-19-09 at 19:37