Filosofi (->1.1.2015)


Publikationer

null null 4 av 4 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What Is Cavellian Perfectionism? (2014)
Martin Gustafsson
Journal of Aesthetic Education
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Vision, Image, Record
: A Cultivation of the Visual Field
(2014)
Antony Fredriksson
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Är det en dygd att förlåta? (2014)
Hugo Strandberg
Helsingin yliopisto
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Narrative truth (2013)
Kalle Pihlainen
Metatheoria
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental Aesthetics Beyond the Dialectics of Interest and Disinterest: Deconstructing the Myth of Pristine Nature (2011)
Antony Fredriksson
Nordic Journal of Aesthetics
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Intercultural competence and false projections: A Perspective on the critical tradition of intercultural documentary film (2011)
Antony Fredriksson, Peter Nynäs
Transaction
C2 Redigerat verk
Legitimacy : the treasure of politics (2011)
Tage Kurtén, Lars Hertzberg
Peter Lang
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Documentary Film Beyond Intention and Re-presentation: Trinh T. Minh-ha and the Aesthetics of Materiality (2008)
Antony Fredriksson
Journal of Information Ethics

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37