Filosofi (->1.1.2015)


Publikationer

null null 2 av 4 null null
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lortkransens delägare (2014)
Yrsa Neuman
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Maten, hälsan och vetenskapen (2014)
Hugo Strandberg
Ikaros
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Measuring Openness and Evaluating Digital Academic Publishing Models: Not Quite the Same Business (2014)
Giovanni De Grandis, Yrsa Neuman
Journal of Electronic Publishing
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Metahistory forty years after (2014)
Fogu Claudio, Pihlainen Kalle
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Motgångar (2014)
Neuman Yrsa
Åbo Underrättelser
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Nature is dead, long live the environment! (2014)
Lars Hertzberg
Eco-ethica
C2 Redigerat verk
Note from the Editors (Vol. 3 No. 1) (2014)
Yrsa Neuman, Martin Gustafsson, Lars Hertzberg
Nordic Wittgenstein Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
On historical consciousness and popular pasts (2014)
Kalle Pihlainen
História da Historiografia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Quine's Conception of Explication -- and Why It Isn't Carnap's (2014)
Martin Gustafsson
Wiley-Blackwell
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rectifying Misconceptions of Wittgenstein and Phillips: Contemplating Religious Forms of Life by Mikel Burley (2014)
Hugo Strandberg
Nordic Wittgenstein Review

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37