Filosofi (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 4 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
History as Self-Knowledge: Towards Understanding the Existential and Ethical Dimension of the Historical Past (2019)
Jonas Ahlskog
História da Historiografia
Visa på utgivarens sida
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Review of The Ethos of History: Time and Responsibility, edited by Stefan Helgesson and Jayne Svenungsson (2019)
Jonas Ahlskog
Journal of the Philosophy of History
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
”Vi lever och kommer att leva”
Kommunisten och bildningsborgaren Harri Edgrens kulturkamp för finlandssvenskarnas fortlevnad
(2019)
Mats Wickström
Jonas Ahlskog

Historiska och litteraturhistoriska studier
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The "many-splendoured thing": Francis Thompson, Science, and Cognitive Poetics (2017)
Johnson Anthony, Torrkulla Göran
Eetos-julkaisuja
Eetos
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Edward Westermarck at the Academy of Åbo, 1918-32 (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
Sean Kingston Publishing
C1 Bok
Edward Westermarck : intellectual networks, philosphy and social anthropology (2014)
Olli Lagerspetz, Kirsti Suolinna
The Finnish Society of Sciences and Letters
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Filosofi: att söka meningen tillsammans (2014)
Lars Hertzberg
niin & näin
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan det komma något gott ur matematiken? (2014)
Kim-Erik Berts
Presens
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konkurrensens logik (2014)
Hugo Strandberg
Kris och kritik

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37

Dela länk