Tillämpad pedagogik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 2 av 2 null null
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur (2009)
Gunilla Karlberg-Granlund

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37