Tillämpad pedagogik (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik (2016)
Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Gidlunds
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students (2014)
Gunilla Eklund
Psychology Research
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
D1 Artikel i en facktidskrift
Går solen upp i öster?
(2014)
Tom Wikman
Läraren
D2 Artikel i en professionell bok
Kulturrelevant skola för livet (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
D1 Artikel i en facktidskrift
Nya Testamentet som vägkarta till nytt språk (2014)
Tom Wikman
Läraren
D1 Artikel i en facktidskrift
Pedagogiskt Guggenheim (2014)
Tom Wikman
Läraren
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vilkas kyläkoulukeskustelu – heikko signaali koulutuksen kestävästä kehityksestä? - (Puheenvuoro) (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Coping with the threat of closure in a small Finnish village school (2011)
Gunilla Karlberg-Granlund
Australian Journal of Education

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37