Applied pedagogics (->1.1.2015)


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Spänningsmönster i finländsk lärarutbildning – rekrytering, reform, relevans. (2020)
Hansén S-E., Lavonen J., Sjöberg J., Aspfors J., Wikman T.
Universitetsforlaget
A3 Book section, Chapters in research books
Nya lärare möter skola och klassrum (2017)
Aspfors J, Bentsen M, Hansèn S-E
Studentlitteratur
A3 Book section, Chapters in research books
På väg mot en högskolepedagogik: lärarens vetenskap och praktik (2016)
Sven-Erik Hansén, Pertti Kansanen, Jan Sjöberg
Gidlunds
A1 Journal article (refereed)
A research-based teacher education in Finland - a dilemma for the students (2014)
Eklund Gunilla
Psychology Research
A3 Book section, Chapters in research books
Finske reformidéer I norsk lærerutdanningsdiskurs (2014)
Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg
A3 Book section, Chapters in research books
From Transmission to Site-based Professional Development: On the Art of Combining Research with Facilitation (2014)
Liselott Forsman, Gunilla Karlberg-Granlund, Michaela Pörn, Petri Salo, Jessica Aspfors
Sense publishers
D1 Article in a trade journal
Går solen upp i öster?
(2014)
Tom Wikman
Läraren
D2 Article in a professional book
Kulturrelevant skola för livet (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
D1 Article in a trade journal
Nya Testamentet som vägkarta till nytt språk (2014)
Tom Wikman
Läraren
D1 Article in a trade journal
Pedagogiskt Guggenheim (2014)
Tom Wikman
Läraren

Last updated on 2018-19-09 at 19:37