Institutionen för psykologi och logopedi gemensamma (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations - a pilot study (2015)
Granqvist Svante, Simberg Susanna, Hertegård Stellan, Holmqvist Sofia, Larsson Hans, Lindestad Per-Åke, Södersten Maria, Hammarberg Britta
Logopedics Phoniatrics Vocology
Visa på utgivarens sida
D1 Artikel i en facktidskrift
Bubbel (2014)
Simberg Susanna
Röstläget : tidskrift för Röstfrämjandet
D1 Artikel i en facktidskrift
För lite – lagom – för mycket? Om talterapeuter och talterapi i Svenskfinland (2014)
Simberg Susanna

Puheterapeutti
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The association between possible stress markers and vocal symptoms (2013)
Holmqvist S, Santtila P, Lindström E, Sala E, Simberg S
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Genetic and environmental effects on vocal symptoms and their intercorrelations (2012)
Nybacka I, Simberg S, Santtila P, Sala E, Sandnabba NK
Journal of Speech, Language, and Hearing Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37