Konstvetenskap (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Att iscensätta det gemensamma.: Representation, modalitet och komposition i Nordens arbetarkonst omkring 1950 (2014)
Fred Andersson
Tahiti: taidehistoria tieteenä
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Konsten och dess värdesutbyte - en tom och parasitär form? (2014)
Fred Andersson
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Konstkritiken och det nationella i Finland och Sverige 1950-2000 (2014)
Fred Andersson
Nordicom Information
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ny realism i klassorienterad konst (2014)
Fred Andersson
Ny Tid
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Interpellation till ett subjekt som inte finns: En allvarlig specialstudie i visuell ankism (2013)
Fred Andersson
Laboratorium för folk och kultur

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36