Art History (->1.1.2015)


Publications

A1 Journal article (refereed)
Att iscensätta det gemensamma.: Representation, modalitet och komposition i Nordens arbetarkonst omkring 1950 (2014)
Fred Andersson
Tahiti: taidehistoria tieteenä
B1 Non-refereed journal articles
Konsten och dess värdesutbyte - en tom och parasitär form? (2014)
Fred Andersson
Finsk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Konstkritiken och det nationella i Finland och Sverige 1950-2000 (2014)
Fred Andersson
Nordicom Information
E1 Popularised article, newspaper article
Ny realism i klassorienterad konst (2014)
Fred Andersson
Ny Tid
A1 Journal article (refereed)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
B1 Non-refereed journal articles
Interpellation till ett subjekt som inte finns: En allvarlig specialstudie i visuell ankism (2013)
Fred Andersson
Laboratorium för folk och kultur

Last updated on 2018-19-09 at 19:36

Share link