Förvaltningen gemensamma (->1.1.2015)


Publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Fattiggubbarnas återkomst? (2014)
Villstrand, Britt-Marie
Historisk tidskrift för Finland
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Turku Centre for Computer Science, Annual Report 2013 (2014)
Irmeli Laine, Johan Lilius, Tomi Mäntylä, Ion Petre, Outi Tuohi, Ilona Tuominen
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Veteraner på piedestal femtio år efter 1808-09 års krig (2014)
Britt-Marie Villstrand
Historisk tidskrift för Finland

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36