Företagets organisation och ledning (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"At the Heart of Culture?" Constructing the ´Creative City´ Through Logomo (2014)
Astrid Huopalainen , Jutta Tailas
Scandinavian Journal of Public Administration
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Branding atrocity: Narrating dark sides and managing organizational Image (2014)
Sara Louise Muhr, Alf Rehn
Organization Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Chance interventions – on bricolage and the state as an entrepreneur in a declining industry (2014)
Thomas Taro Lennerfors, Alf Rehn

Culture and Organization
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From Theory Boy to Practitioners’ Darling (2014)
Alf Rehn
Copenhagen Business School Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Management and the ‘Creative’ City: Introduction to the special issue (2014)
Alf Rehn, Ann Rippin
Scandinavian Journal of Public Administration
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Personfilosofi – filosofiska utgångspunkter för personcentrering inom hälso-
och sjukvård
(2014)
Bengt Kristensson Uggla
Liber
B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Redesigning mass courses in business schools - The challenging new role of the teacher (2014)
J. Lindström, M. Nordell
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Ricoeur’s History: The Historical Horizon in Paul Ricoeur’s Philosophical project (2014)
Kristensson Uggla B
Eco-ethica

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37