Doktorandnätverk Molecular Biosciences (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
PKCζ regulates Notch receptor routing and activity in a Notch signaling-dependent manner (2014)
Sjöqvist M, Antfolk D, Ferraris S, Rraklli V, Haga C, Antila C, Mutvei A, Imanishi SY, Holmberg J, Jin S, Eriksson JE, Lendahl U, Sahlgren C
Cell Research
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36