Tritonia (->1.1.2015)


Publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Österbottens svenska biblioteksförening 1938-1982 (2013)
Christina Flemming
Bibban
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A joint university library: vision and reality (2012)
Christina Flemming
Library Management
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36