Social Science Research Institute


Persons


Publications

Go to first page Go to previous page 18 of 18 Go to next page Go to last page
C1 Book
Suomalaisten politiikkatietämys (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Edita Prima
E3 Edited popular book
Metodantologi – tankar bakom pedagogiska metoder (2007)
Marina Lindell
Svenska folkskolans vänner
G3 Licentiate thesis
Socialt förtroende och politisk orientering (2006)
Bäck Maria
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell

Last updated on 2018-30-08 at 17:26