Institutet för samhällsforskning


Personer


Publikationer

null null 1 av 15 null null
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Do discussions in like-minded groups necessarily lead to more extreme opinions?: Deliberative democracy and group polarization (2019)
Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
International Political Science Review
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Engaging the Millennials: The Citizens’ Initiative in Finland (2019)
Huttunen Janette, Christensen Henrik Serup
Young
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Breaking a habit: The impact of health on turnout and party choice (2018)
Lauri Rapeli, Mikko Mattila, Achillefs Papageorgiou
Party Politics
Visa på utgivarens sida
D2 Artikel i en professionell bok
Citizens and Political Sophistication (2018)
Henrik Oscarsson Henrik, Lauri Rapeli
Oxford University Press
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Fighting misperceptions and doubting journalists’ objectivity: A review of fact checking literature (2018)
Sakari Nieminen, Lauri Rapeli
Political Studies Review
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Genomtänkta åsikter (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Långsiktighet gynnar oss alla (2018)
Marina Lindell
Vasabladet

Senast uppdaterad 2018-30-08 vid 17:26