Teologisk etik med religionsfilosofi (->1.1.2015)


Publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
I gudstjänsten är församlingen som mest grotesk (2014)
Fredrik Portin
Nyckeln
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology (2014)
Ramon W. Baker
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ta det mänskliga på allvar: recension av Martin Modéus, Gudstjänstens kärnvärden : om relationer, värden och form i gudstjänsten (2014)
Fredrik Portin
Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36