Doktorandnätverk Psychologi and Logopedics (AAPL) (->1.1.2015)


Publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The association between possible stress markers and vocal symptoms (2013)
Holmqvist S, Santtila P, Lindström E, Sala E, Simberg S
Journal of Voice
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:36