Svenska språket (->1.1.2015)


Publikationer

null null 1 av 2 null null
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Frågelistsvar som exempel på vardagligt skriftbruk i Svenskfinland på 1900-talet (2014)
Linda Huldén
Umeå universitet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Helsingforsare om Helsingforssvenskan (2014)
Sarah Wikner
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Indskrivning - en postmoderne læsning af Tomas Tranströmers Östersjöar (2014)
Claus K. Madsen
Finsk tidskrift
A4 Konferenspublikationer
Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv (2014)
Lotta Collin
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Konferenspublikationer
Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede: En studie av multikausal språkförändring (2014)
Ludvig Forsman
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Konferenspublikationer
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv (2014)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A4 Konferenspublikationer
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby (2014)
Ludvig Forsman
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
A4 Konferenspublikationer
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk (2014)
Sarah Kvarnström
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
D2 Artikel i en professionell bok
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:37