Swedish language (->1.1.2015)


Publications

Go to first page Go to previous page 1 of 2 Go to next page Go to last page
A3 Book section, Chapters in research books
Frågelistsvar som exempel på vardagligt skriftbruk i Svenskfinland på 1900-talet (2014)
Linda Huldén
Umeå universitet
E1 Popularised article, newspaper article
Helsingforsare om Helsingforssvenskan (2014)
Sarah Wikner
Källan
B1 Non-refereed journal articles
Indskrivning - en postmoderne læsning af Tomas Tranströmers Östersjöar (2014)
Claus K. Madsen
Finsk tidskrift
A4 Conference proceedings
Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv (2014)
Lotta Collin
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Conference proceedings
Perfektums försvinnande i Gammalsvenskbydialektens slutskede: En studie av multikausal språkförändring (2014)
Ludvig Forsman
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A4 Conference proceedings
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv (2014)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A4 Conference proceedings
Svensk etnicitet utan svenskt språk i Gammalsvenskby (2014)
Ludvig Forsman
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
A4 Conference proceedings
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk (2014)
Sarah Kvarnström
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto
D2 Article in a professional book
Åboland − Aiboland. En liten språklig jämförelse (2014)
Ludvig Forsman

Last updated on 2018-19-09 at 19:37