Organising event
World Literature: Meaning, Challenges, Possibilities
Details
Start date: 05/04/2018
End date: 05/04/2018
Description
Litteraturvetenskapliga föreläsningar på temat världslitteratur. Deltagare från engelska, franska och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi samt från Helsingfors universitet och Sverige.
Dagen organiserades av Franska språket och litteraturen, Litteraturvetenskap och Engelska språket och litteraturen vid Åbo Akademi

Last updated on 2018-21-04 at 11:33