Forskningsförvaltning och finansiering
Multi-level Regulation of the Baltic Sea (BaltReg)
Startdatum: 01.09.2015
Slutdatum: 31.08.2018
Beskrivning
BaltReg-projektet analyserar samverkan och relationen mellan de olika nivåerna av reglering som verkar parallelt i Östersjöregionen. Det är ett samprojekt mellan juridik och statsvetenskap, som strävar till att öka förståelsen för hur flernivåregleringen fungerar i regionen, både på ett allmänt plan och i vissa specificka tematiska områden. Projektets vidare syfte är att förbättra utnyttjandet av lagstiftning och andra styrningsåtgärder i de mycket unika förhållanden som råder i denna region.

Senast uppdaterad 2018-16-03 vid 15:23