Organising event
[Swedish and language teaching in multilingual classrooms]
Details
Start date: 08/02/2018
End date: 09/02/2018
Description
FNF arrangerar ett symposium om språkundervisning i flerspråkiga klassrum i Vetenskapernas hus i Helsingfors den 8–9 februari 2018. Vår ambition är att symposiet ska erbjuda en kombination av teoretisk och praktisk kunskap om svenskan och dess roll i språkundervisningen i utbildningsmiljöer som i tilltagande grad är två- och flerspråkiga.

Symposieprogrammet består av inbjudna och inskickade föredrag som berör både modersmålsundervisning och L2-undervisning i svenska utbildningssammanhang med betoning på Finland.

Last updated on 2018-12-02 at 19:45