Pre-examiner, opponent or assessor of doctoral thesis
Att förvärva yrkesläraridentitet En fenomenografisk yrkespedagogisk studie av praktikhandledningens inflytande på yrkeslärarstuderandes identitetsutveckling.
Details
Year: 2017
Organisation: Åbo Akademi
Description
Medlem i betygskommittén för bedömning av doktorsavhandling; Eivor Romar.

Last updated on 2018-31-01 at 12:59