Högre utbildning
Myrskog, G. (1993). Tankar om inlärning. En studie av lärarstuderandes uppfattningar
av inlärning i relation till olika kontexter inom lärarutbildningen.

Slutdatum: 01.01.1993
Organisation: Åbo Akademi

Senast uppdaterad 2018-31-01 vid 12:36