Presentation, speech or public appearance
Evaluation of programmes for teacher education at Orebro University
Details
Start date: 13/02/2015
End date: 31/12/2016
Event name: Presentation of the report together with Tom Wikman February 1-2. 2017
Description
Report: Kärnkurser i lärarutbildningar vid Örebro universitet. Analys av dokument, intervjuer, enkätsvar och observationer
(152p)

Last updated on 2019-15-10 at 10:45