Presentation, speech or public appearance
Via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Skrivkompetens på svenska som första- och andraspråk i Finland och Sverige.
Details
Start date: 30/11/2017
End date: 01/12/2017
Event name: NNMF6, Den sjätte nordiska modersmålsdidaktiska konferensen, University of Southern Denmark

Last updated on 2017-14-12 at 10:21